JK DOMINIKA

Jezdecký klub Dominika se věnuje výuce jezdectví a vozatajství. Našimi členy jsou děti již od dvou let, postupně se seznamují se základy jezdectví, vozatajství, výstavnictví a chovatelství. Pravidelně se účastníme výstav, vozatajských, parkurových i drezurních soutěží. Garantem je Jaroslav Zápotocký, držitel cvičitelské licence.

Jezdectví

Vozatajství

Naši členové